Grāmatas satiksmes noteikumu un autovadīšanas iemaņu apguvei

Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs
Darba burtnīca autoskolām.
Gatavojamies teorijas eksāmenam

ISBN 978-9984-18-026-7
Cena (ar PVN)     € 10,08

(Uzdevumu atbildes Adobe PDF faila veidā)

Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs
Mācāmies vadīt auto
ISBN 978-9984-18-247-6
Cena (ar PVN)     € 7,84

Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs
Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā, ar komentāriem un ilustrācijām. Ceļu satiksmes likums
ISBN 978-9984-18-307-7
Cena (ar PVN)     € 11,20

Николай Жульнев, Алексей Леонтьев
Правила дорожного движения Латвии, с комментариями и иллюстрациями. Закон о дорожном движении
ISBN 978-9984-18-248-3
Cena (ar PVN)     € 11,20