Žurnāli un pārējie izdevumi

Žurnāls ZVAIGŽŅOTĀ DEBESS
Sākot ar 2018. g. rudens numuru žurnāla izdošanu un izplatīšanu pilnībā pārņem Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.
Kontaktpersona žurnāla pasūtīšanai LU Akadēmiskajā apgādā ir Inta Sakalovska, Aspazijas bulv. 5, 132. telpā,
e-pasts: apgads@lu.lv, tālr. 67 034 672.

I. Pumpure
Vecmāmiņas pūra lāde
ISBN 978-9984-18-208-7
Cena (ar PVN)     € 6,72

I. G. Ruņģis
Vēl jau dzeguze kūko
ISBN 978-9984-18-039-7
Cena (ar PVN)     € 1,88

I. G. Ruņģis
Es stāstu mazbērniem
ISBN 978-9984-18-063-2
Cena (ar PVN)     € 2,35

I. G. Ruņģis
Aizslēgti vārti
ISBN 978-9984-18-051-9
Cena (ar PVN)     € 3,13

A. Altmanis
Labais gariņš. Dziesmas bērniem
ISBN 978-9984-18-043-3
Cena (ar PVN)     € 1,61