Žurnāli un pārējie izdevumi

Žurnāls ZVAIGŽŅOTĀ DEBESS
Mazumtirdzniecībā: cena (ar PVN)     € 3,00
Abonentiem: cena (ar PVN)     € 2,25
Iepriekšējo gadu izdevumi: cena (ar PVN)     € 2,63
(Lasīt sīkāk >>>)

I. Pumpure
Vecmāmiņas pūra lāde
ISBN 978-9984-18-208-7
Cena (ar PVN)     € 6,72

I. G. Ruņģis
Vēl jau dzeguze kūko
ISBN 978-9984-18-039-7
Cena (ar PVN)     € 1,88

I. G. Ruņģis
Es stāstu mazbērniem
ISBN 978-9984-18-063-2
Cena (ar PVN)     € 2,35

I. G. Ruņģis
Aizslēgti vārti
ISBN 978-9984-18-051-9
Cena (ar PVN)     € 3,13

A. Altmanis
Labais gariņš. Dziesmas bērniem
ISBN 978-9984-18-043-3
Cena (ar PVN)     € 1,61