Mūsu jaunākie izdevumi

Žurnāls ZVAIGŽŅOTĀ DEBESS
2017. gada rudens
ISSN 977-0135-129X
64 lpp., izmērs 170x215 mm
Cena (ar PVN)     € 3,00

Iznācis populārzinātniskā žurnāla Zvaigžņotā Debess 2017. gada rudens numurs (pielikumā - Astronomiskais kalendārs 2018).
(Sīkāk lasīt šeit >>>).

Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs
Darba burtnīca autoskolām.
Gatavojamies teorijas eksāmenam

ISBN 978-9984-18-026-7
208 lpp., izmērs 210x297 mm
Cena (ar PVN)     € 10,08

Darba burtnīcu ieteicams izmantot autoskolās, gatavojoties eksāmena kārtošanai CSDD, lai iegūtu A, B, C vai D kategorijas transportlīdzekļu vadītāju tiesības. Tajā rodami topošā transportlīdzekļa vadītāja teorētisko zināšanu pamati – oficiālais Ceļu satiksmes noteikumu teksts (MK noteikumi Nr. 279, papildināti ar grozījumiem, kas stājušies spēkā 01.09.2017. – MK not. Nr. 496), nepieciešamākie Ceļu satiksmes likuma fragmenti, kā arī ceļu satiksmes drošībai veltītā sadaļa. Visās darba burtnīcas nodaļās ir krāsainas reālu satiksmes situāciju ilustrācijas, ko kursantiem paredzēts analizēt pasniedzēja vadībā, kā arī patstāvīgi izpildāmi uzdevumi un testi. Mācību līdzekļa izmantošana ļauj topošajiem vadītājiem vizualizēt normatīvās prasības, ko nosaka ceļu satiksmi reglamentējošie likumdošanas akti, ļaujot labāk saprast un ātrāk orientēties reālās satiksmes situācijās un kvalitatīvāk sagatavoties pārbaudēm.
Darba burtnīcu iespējams izmantot, arī patstāvīgi gatavojoties CSDD teorijas eksāmena kārtošanai.

Izdevums latviešu valodā.
(Skatiet sīkāk>>>)

(Uzdevumu atbildes un risinājumus sk. >>>)

Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs
Mācāmies vadīt auto
ISBN 978-9984-18-247-6
160 lpp., izmērs 170x238 mm
Cena (ar PVN)     € 7,84

Grāmata ir mācību līdzeklis topošajiem vieglā auto vadītājiem, kuri gatavojas kārtot CSDD eksāmenu vadītāja tiesību ieguvei, kā arī visiem, kuri vēlas iemācīties vadīt auto.
Izdevumā sniegta visa kursantiem nepieciešamā informācija par vadīšanas īpatnībām gan automašīnām ar automātisko ātrumkārbu, gan automašīnām ar mehānisko ātrumkārbu. Sīki aplūkoti eksāmena vingrinājumi, sniegti visu vadītāja darbību ilustrēti algoritmi. Īpaši uzsvērti ceļu satiksmes drošības jautājumi, kas topošajiem autovadītājiem palīdzēs pareizi un pārdomāti atbildēt CSDD teorētiskajā eksāmenā. Sniegtas rekomendācijas braukšanai sarežģītos ceļa apstākļos, aplūkoti tipisku bīstamu satiksmes situāciju prognozēšanas pamati, kas ļauj mācīties no citu kļūdām un nepieļaut tās savā ikdienas autovadītāja praksē.
Grāmata adresēta autoskolu kursantiem un visplašākajam autovadītāju – esošo un topošo – lokam.
Nikolajs Žuļņevs – tehnisko zinātņu doktors, Starptautiskās Žurnālistu savienības biedrs, ceļu satiksmes drošības speciālists. Autors vairāk kā simt ES un NVS valstīs izdotām grāmatām un mācību līdzekļiem par satiksmes noteikumiem, transportlīdzekļu uzbūvi un vadīšanu.
Aleksejs Ļeontjevs – pēta ceļu satiksmes drošības jautājumus. Autors grāmatām un mācību līdzekļiem par drošu velosipēdu un mopēdu vadīšanu.

Izdevums latviešu valodā.
(Skatiet sīkāk>>>)

Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs
Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā, ar komentāriem un ilustrācijām. Ceļu satiksmes likums
ISBN 978-9984-18-307-7
264 lpp., izmērs 170x238 mm
Cena (ar PVN)     € 11,20

Izdevumā Latvijas Ceļu satiksmes noteikumu oficiālais teksts (Ministru Kabineta noteikumi Nr. 279, kas stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī) papildināts ar izsmeļošiem autoru komentāriem un ilustrācijām. Krāsainās ilustrācijas ļauj labāk izprast satiksmes noteikumu nianses un iespējami labi sagatavoties CSDD eksāmenam. Profesionāliem autobraucējiem grāmata palīdzēs izprast jaunās satiksmes noteikumu redakcijas atšķirības no agrākās.
Kopā ar oficiālo Ceļu satiksmes noteikumu tekstu un komentāriem grāmatā atrodams arī Latvijas Ceļu satiksmes likuma teksts.
Grāmata adresēta autoskolu kursantiem un visplašākajam autovadītāju – esošo un topošo – lokam.
Nikolajs Žuļņevs – tehnisko zinātņu doktors, Starptautiskās Žurnālistu savienības biedrs, ceļu satiksmes drošības speciālists. Autors vairāk kā simt ES un NVS valstīs izdotām grāmatām un mācību līdzekļiem par satiksmes noteikumiem, transportlīdzekļu uzbūvi un vadīšanu.
Aleksejs Ļeontjevs – pēta ceļu satiksmes drošības jautājumus. Autors grāmatām un mācību līdzekļiem par drošu velosipēdu un mopēdu vadīšanu.

Izdevums latviešu valodā.
(Grāmatas fragmenti>>>)

Николай Жульнев, Алексей Леонтьев
Правила дорожного движения Латвии, с комментариями и иллюстрациями. Закон о дорожном движении
ISBN 978-9984-18-248-3
280 lpp., izmērs 170x238 mm
Cena (ar PVN)     € 11,20

Izdevums krievu valodā.
(Grāmatas fragmenti>>>)