Kas mēs esam

SIA "Mācību grāmata"

Mūsu uzņēmuma pamatdarbība ir mācību grāmatu un citu materiālu izdošana, ar ko nodarbojamies jau kopš 1993.gada. Liela daļa mūsu izdoto mācību grāmatu un metodisko materiālu iekļauti LR IZM apstiprināto mācību līdzekļu sarakstā.

Otra mūsu darbības nozare ir mazā poligrāfija – digitālā druka. Piedāvājam savus pakalpojumus nelielu tirāžu iespiešanā (melnbaltā druka, maksimālais loksnes izmērs A3, mīkstais iesējums – ar skavu vai līmēts). Piedāvājam arī pilnu pakalpojumu ciklu grāmatu veidošanai – sākot no maketa izveidošanas, literārās rediģēšanas un dizaina izstrādes līdz gatavas grāmatas nodošanai pasūtītājam.

Kur mēs esam

Birojs - vairumtirdzniecība (skatīt karti >>>)

Rīgā, Klijānu ielā 8, 4.stāvā, 414.telpā;
darbdienās 9:00 - 17:00

tel. (+371) 67 325 322
mob. 29 542 680
e-pasts: macibu.gramata@apollo.lv

Firmas rekvizīti

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003107501, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV 50003107501
Juridiskā adrese: Klijānu ielā 8, Rīga LV-1013, tālr. 67325322
Norēķinu rekvizīti: A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV09 UNLA 0034 1092 6310 0 (EUR)