Noderīgas saites

Valsts izglītības satura centrs

Centra mājaslapa - http://visc.gov.lv.

IZM apstiprinātā mācību literatūra vispārējās izglītības programmas apguvei rodama datu bāzē http://roze.lanet.lv:8991/F/?func=option-update-lng&file_name=find-b&local_base=isc01&p_con_lng=lav