Žurnāls Zvaigžņotā Debess

LZA, LU Astronomijas institūta populārzinātnisks gadalaiku izdevums
Jaunākajā numurā